Hukum Properti - Pengetahuan Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia

Daily tips: Pelaksanaan Lelang Melalui Penetapan Pengadilan

Pelaksanaan Lelang Melalui Penetapan Pengadilan

1. Barang yang akan dilelang mashi dikuasai oleh pemilik jaminan/pemilik barang (belum dikosongkan).

2. Adanya perlawanan dari pemilik jaminan/pemilik barang.

,

No Comments

Daily tips: Pelaksanaan Lelang Melaui Balai Lelang

Pelaksanaan Lelang Melaui Balai Lelang

 1. Tidak ada bantahan dari pemilik asset
 2. Dilakukan dengan sukarela .
 3. Pemohon lelang mengajukan permohonan lelang melalui balai lelang swasta  atau pemerintah.
 4. Balai lelang swasta harus mendapat bantuan dari kantor lelang Negara.
 5. Pemenang lelang mendapatkan Akta Risalah Lelang setalah pembayaran harga jaminan, pajak penghasilan (PPh) , dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

 

, ,

No Comments

Daily tips: Pembelian Rumah Melalui Lelang

Pembelian Rumah melalui Lelang

  1. Pembelian melaui pelaksanaan lelang melalui Balai Lelang
  2. Pembelian melalui pelaksanaan lelang melalui Penetapan Pengadilan.


  , , ,

  No Comments

  Daily tips: Penyertifikatan Tanah Girik (tanah Adat)

  Penyertifikatan Tanah Girik (tanah Adat)

  1. Mendapatkan Surat Rekomendasi dari Lurah/Camat
  2. Membuat surat tidak sengketa dari RT/RW.Lurah.
  3. Meninjau dan mengukur tanah oleh Kantor Pertanahan.
  4. Menerbitkan gambar situasi baru.
  5. Membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan luas yang tercantum dalam gambar situasi.
  6. Memproses pertimbangan kepada panitia A.
  7. Memproses penerbitan SK Pemilikan Tanah (SKPT).
  8. Membayar uang pemasukan ke Negara (SPS).
  9. Memohon penerbitan Sertifikat Tanah.

   

  , , ,

  No Comments

  Daily tips: Pemilikan Tanah Melalui Hibah

  Pemilikan Tanah Melalui Hibah

   Pengertian

   Hibah adalah pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya, secara Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah tersebut masih hidup.

   Syarat Hibah : Read the rest of this entry »

   , ,

   No Comments