Tag Archives: Badan Pertanahan Nasional

Guna Usaha

Hak guna usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan, dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu yang paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun; atas permintaan pemegang…
Read more