Tag

Badan Pertanahan Nasional

Kamus

Guna Usaha

Hak guna usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan…
February 24, 2015