Tag Archives: Hak Guna Bangunan

Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, sesuai dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar [*], silakan hubungi kami melalui surel ke query@lekslawyer.com
Read more

Tanah Bersama

Tanah Bersama: Sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan. Apabila Anda memiliki pertanyaan mengenai Tanah Bersama,  silakan hubungi kami ke query@lekslawyer.com
Read more

Satuan Rumah Susun

Satuan Rumah Susun: Rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar Satuan Rumah Susun, silakan hubungi kami melalui surel ke query@lekslawyer.com
Read more

Rumah Susun

Rumah Susun: rumah susun yang diatur dalam Undang-undang No.16 tahun 1985 ("UU No.16 Th.1985") ialah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam aral horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan dipergunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama,…
Read more

Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama pada Rumah Susun

Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rusun”) mewajibkan pelaku pembangunan untuk memisahkan rumah susun atas satuan rumah susun (“Sarusun”), bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, ketika pelaku pembangunan membangun suatu rumah susun. Pemisahan yang dilakukan oleh pelaku pembangunan tersebut harus memberikan kejelasan atas: batas Sarusun yang dapat digunakan secara terpisah untuk…
Read more