Tag Archives: Permohonan

Daily Tips: Proses Permohonan IMB

Sebelum mengajukan  permohonan pengurusan IMB, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan dipahami oleh pemohon, antara lain : Melakukan konsultasi dengan ahli di bidang konstruksi mengenai kekuatan struktur bangunan, daya dukung tanah, konstruksi bangunan, garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan. Mengurus Izin Peruntukkan Lahan (IP) apabila dipersyaratkan yang demikian. Memastikan bangunan bebas dari segala sengketa.…
Read more